Na początku

Diagnoza i opinia

Zapraszamy na diagnozę sensomotoryczną, która pomoże określić mocne strony dziecka i umiejscowić przyczyny trudności szkolnych.

W kolejnym etapie dobierzemy zakres zajęć aby jak najlepiej i najszybciej pomóc w osiągnięciu założonych celów.

Zajęcia indywidualne

Trening globalny - wspieranie rozwoju każdego dziecka bez względu na schorzenie oraz deficyty

Zajęcia opierają się na autorskiej koncepcji i metodzie Treningu Globalnego, czyli koncepcji wspierania rozwoju każdego dziecka bez względu na schorzenie oraz deficyty, jak również wiek, płeć i narodowość.

Trening Globalny obejmuje:

 • opracowanie indywidualnych programów wspierania rozwoju
 • udostępnienie potencjału intelektualnego dziecka
 • funkcjonowanie sensomotoryczne / integracja odruchowa, zmysłowa bilateralna
 • wyodrębnianie mocnych stron dziecka oraz jego stylu uczenia się
 • udostępnianie dziecku technik uczenia sie dla efektywnej nauki
 • diagnozę przyczyn trudności szkolnych
 • diagnozowanie zaburzeń rozwojowych
 • likwidowanie zaburzeń rozwojowych

Trening domowy - dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo

Jest to trening indywidualny przeznaczony dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo powyżej 10 – tego roku życia.

Zajęcia są realizowane:

 • w domu ucznia,
 • w blokach 3-4 godzinnych,
 • w terminie ustalonym indywidualnie.

Zajęcia grupowe (maks. 4 osoby)

Przygotowanie do przedszkola

Od 7 stycznia 2015 roku uruchamiamy grupę przygotowującą do przedszkola.
Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki, środy i piątki od godziny 9 do 12 w cyklu trzymiesięcznym.

Przewidywane cele do realizacji:

 • przygotowanie przedszkolne
 • stablilizacja emocjonalna
 • wdrażanie zachowań normatywnych w grupie
 • rozwój komunikacji

333

Trening emocjonalny

Powstał w oparciu o program edukacyjny TOC („Theory of Constraints” /„Teoria ograniczeń”). Kształtowanie inteligencji emocjonalnej poprzez:

 • umiejętność nazywania własnych potrzeb;
 • określanie związków przyczynowo – skutkowych;
 • planowanie pracy;
 • podejmowanie samodzielnych decyzji i przewidywanie ich konsekwencji;
 • określone rodzaje komunikatu;
 • analizowanie szczegółów konfliktu (określane żądań i potrzeb; poszukiwanie rozwiązań)

Zajęcia odbywają się:

 • w czwartki od godz. 14.00
 • indywidualnie, bądź w grupie maks. 3 osobowej.

Trening pamięci i logicznego myślenia

Myślenie pozwala na przekraczanie granic.(…) Myślenie to podstawa człowieczeństwa.” Zajęcia obejmują:

 • ćwiczenia logicznego myślenia, umożliwiające skuteczne rozwiązywanie problemów codziennych jak i szkolnych;
 • integrowanie ze sobą wiedzy, umiejętności, doświadczeń, emocji i innych zasobów;
 • integrację pamięci i uwagi w celu usprawnienia globalnego rozumowania;

Trening Umiejętności Społecznych TUS

Program będzie realizowany za pomocą różnych metod i technik, łączonych ze sobą tak, aby jak najskuteczniej i przy jak najmniejszych kosztach emocjonalnych dziecka osiągnąć zamierzone cele. 

 1. Terapia kontaktu. 

 2. Trening komunikacji społecznej, zarówno bezpośredniej jaki i przez komunikację alternatywną. 

 3. Nauka zachowań właściwych dla danych sytuacji społecznych. 

 4. Rozwój rozumienia ludzi, siebie i sytuacji społecznych oraz norm, wzorów i oczekiwań interpersonalnych i kulturowych. 

 5. Rewalidacja w zakresie inteligencji emocjonalnej, empatii, dostrajania się emocjonalnego do innych, itd. 

 6. Trening umiejętności związanych z coraz bardziej samodzielnym funkcjonowaniem w pozadomowych sytuacjach społecznych: w przedszkolu, szkole, na ulicy, w sklepie, u lekarza itp.

Trening komunikacji i rozwoju

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w wieku 5-7 lat. Trening obejmuje:

 • rozwój umiejętności budowania pozytywnych relacji z ludźmi;
 • kształcenie umiejętności wyrażania siebie czy radzenia sobie w sytuacji konfliktu lub konfrontacji;
 • kontakt z własnymi emocjami oraz wskazanie na różne sposoby wyrażania ich;
 • naukę komunikowania i asertywnego wyrażania siebie

Zajęcia odbywają się:

 • w poniedziałki, środy i piątki, w blokach 2 –godzinnych
 • w grupach 2-3 osobowych

Trening językowy

„W szkole komunikacja jest podstawowym środkiem nauczania.” (P.J. Cooper) Trening obejmuje:

 • ćwiczenia oddechu i fonacji;
 • ćwiczenia relaksacyjne;
 • ćwiczenia doskonalące komunikację językową;
 • ćwiczenia praksji i kinezji artykulacyjnej;
 • ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową i koordynacyjną

Zajęcia odbywają się:

 • we wtorki od godz. 14.00
 • w grupach maksymalnie 3 osobowych.

Trening wzrokowy

Trening obejmuje:

 • ćwiczenia usprawniające akomodację;
 • ćwiczenia poprawiające percepcję i koordynację wzrokowo – ruchową

Zajęcia odbywają się:

 • w środy od godz. 14.00
 • w grupach 3-4 osobowych.

Trening sensoryczny – „Super uczeń – 5- latek!”

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 3-5 lat, które przygotowują się do wkroczenia w świat szkolny. Badania dowodzą, że człowiek pomiędzy pierwszym, a piątym rokiem życia bardzo szybko zdobywa wiedzę. Jednoczenie 80% pięciolatków to dzieci z niezintegrowanymi odruchami i systemami zmysłowymi. Zastanówmy się, co musimy zrobić? Przygotować dziecko sensomotorycznie do podjęcia nauki tak, aby udostępnić jego umiejętności szkolne oraz możliwości potencjału intelektualnego. Zajęcia odbywają się:

 • 3 razy w tygodniu;
 • w blokach  – 2 godzinnych
 • w grupach maks. 4- osobowych (podczas zajęć są obecni dwaj opiekunowie)
 • godziny zajęć: 8:00- 10:00; 10:00-12:00; 12:00-14:00

Trening przedsiębiorczości

Zajęcia opierają się o aktywne uczestnictwo dzieci, zabawę oraz wspólne działanie. Podczas treningu przedsiębiorczości dzieci zdobędą określone umiejętności:

 • zrozumieją znaczenie podstawowych mechanizmów rynkowych związanych z pieniądzem, bankowością, oszczędnością, zarządzaniem kapitałem;
 • rozwiną swoje pasje;
 • zaczną używać kreatywności z sposób świadomy i nauczą się nie bać popełniać błędów;
 • będą ćwiczyć takie umiejętności jak: myślenie: pytajne, kombinacyjne, transformacyjne

Rytmika i umuzykalnienie

Głównym założeniem zajęć jest:

 • rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej;
 • pobudzenie wszechstronnego rozwoju dziecka;
 • zrytmizowanie organizmu oraz poprawienie koordynacji ruchowej

Dzięki realizacji tych założeń dziecko:

 • kształtuje pozytywne cechy charakteru;
 • nabywa umiejętności komunikowania się i współdziałania w grupie;
 • budzi wiarę we własne możliwości;

Zajęcia dbywaja się:

 • w środy i piątki od godz. 15.00

w grupach do 4 osób.

Wspomaganie umiejętności szkolnych dla uczniów

Klasy IV-V

Trening sensoryczny wieloprofilowy dla uczniów klas IV-V
cel: wspomaganie funkcji /umiejętności szkolnych
oferta dla szkół – zajęcia 2-3 razy w tygodniu po 60 min, w grupach 4-6 osobowych
Zajęcia na terenie placówki.

Klasa VI

cel: koncentracja uwagi, poprawa funkcji językowych, pamięci
oferta dla szkół – zajęcia 2-3 razy w tygodniu po 60 min, w grupach 4-6 osobowych
Zajęcia na terenie placówki.

Szkolenia dla rodziców / dorosłych

Chcesz pomóc swojemu dziecku i odnaleźć odpowiedź na nurtujące Cię pytania?

Zajęcia odbywać się będą w Instytucie Plusik-Minusik raz w miesiącu w grupach po 10-15 osób.

Czas trwania zajęć 5 godzin.

Zakres proponowanej tematyki:

 • Etapy rozwojowe
 • Co to jest sensomotoryka i jak wpływa na umiejętności szkolne?
 • Jak komunikować się z dzieckiem ?
 • Jak mówić do swojego dziecka by chciało nas słuchać?
 • Co to jest Trening Globalny i jakie są jego główne założenia?
 • Zagadnienia dotyczące optometryki.
 • Co to jest Integracja Sensoryczna i jej wpływ na rozwój dziecka
 • Bezstresowe wychowanie a rzeczywistość
 • Potrzeby Twojego dziecka w domu i w szkole

Zajęcia przeprowadzone zostaną przez mgr Dorotę Rudzińską -Friedel oraz specjalistów z zakresu poszczególnych dziedzin uwzględnionych w tematyce.

"Rodzic Expert"

Zajęcia odbywać się będą w Instytucie Plusik-Minusik raz w miesiącu w grupach po 10-15 osób.

Czas trwania zajęć – 1,5 godziny zegarowej.

Tematyka zajęć:

 • Rozwój jednakowy dla wszystkich
 • Wpływ funkcjonowania sensomotorycznego na umiejętności szkolne
 • Komunikowanie się z dzieckiem
 • Emocje i motywacje
 • Trening Globalny
 • Optometryka
 • Integracja Sensoryczna
 • Integracja Odruchów
 • Zagadnienia psychologiczne

Zajęcia prowadzone przez mgr Dorotę Rudzińską – Friedel

Terapia neurorozwojowa dla dorosłych

 •  pomagamy w podnoszeniu komfortu życia
 •  uczymy jak radzić sobie z emocjami

Aktualnie trwają zapisy na…

GLOBALKI - przygotowanie do przedszkola i szkoły

Globalki to wyjątkowe połączenie zajęć grupowych i indywidualnych, kierowane do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat), w szczególności tych, które z różnych powodów nie podjęły edukacji przedszkolnej.

Zajęcia te mają za zadanie całościowo przygotować dziecko do późniejszego harmonijnego i satysfakcjonującego dla niego funkcjonowania w grupie przedszkolnej czy szkolnej.

Szczególnie zapraszamy dzieci:

 • mocno wycofane, nieśmiałe
 • nadpobudliwe
 • mające trudności z adaptacją w grupie
 • z opóźnieniami w rozwoju mowy
 • opóźnieniami w rozwoju ruchowym
 • trudnościami w zakresie motoryki małej i dużej

Odnośniki:

 

 

MUZYKOTERAPIA SENSORYCZNA czyli zajęcia pełne rytmu i muzyki

Muzykoterapia sensoryczna to zajęcia rytmiczne, podczas których duży nacisk kładziemy na rozwój i współpracę poszczególnych systemów zmysłowych. Dzięki zabawom i ćwiczeniom rytmicznym:

 • wpływamy na poprawę funkcjonowania sensomotorycznego
 • usprawniamy koordynacje ruchową, słuchowo-ruchową
 • rozwijamy motorykę małą i dużą
 • kształcimy umiejętność naśladownictwa i współdziałania w grupie

Wszystko to w luźnej atmosferze zabawy, z towarzyszeniem muzyki.

Zajęcia odbywają się w grupach, adresowane są do wszystkich dzieci w wieku 3-7 lat.

Zajęcia ruszają od września.

Wtorek godz. 17:00 – 17:50
Piątek godz. 17:00 – 17:50

Aby się zapisać, prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się pod tym odnośnikiem.

DRUŻYNA ZDOBYWCÓW to zajęcia dla spragnionych gier i zabaw.

To zajęcia, podczas których drużyny pracują na autorskich kartach Treningu Globalnego, w ciekawy i atrakcyjny sposób zdobywając szereg umiejętności.

Zajęcia odbywają się w grupach, dzięki czemu dzieci kształcą swoje umiejętności społeczne, uczą się pracy w zespole. Wybór każdej z kart dostosowany jest indywidualnie dla każdego Zdobywcy. Wszystkie karty zostały stworzone w oparciu o założenia Treningu Globalnego, wykonane w graficznie atrakcyjny sposób. Dzieci, zdobywając umiejętności, jednocześnie dobrze się bawią i odnoszą sukcesy.

Wśród szerokiej oferty ćwiczeń Drużyny rozwijają umiejętności takie jak:

 • koncentracja uwagi
 • pamięć
 • logiczne myślenie
 • czytanie globalne
 • pisanie
 • budowanie zdań

Zajęcia są planowane 2 razy w tygodniu w drużynach

Mali zdobywcy w wieku 3-5 lat
Starsi zdobywcy w wieku 6-11 lat

Aby się zapisać, prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się pod tym odnośnikiem.

Dla nauczycieli, terapeutów i studentów pedagogiki

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauczaniu według programu integracji odruchów Sally Goddard

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w szkole lub przedszkolu z grupą.

Uczestnicy poznają sposoby testowania przetrwałych odruchów prymitywnych oraz sposoby korekcji w formie ćwiczeń ruchowych. Ćwiczenia oparte na naturalnych wzorcach ruchowych poprawiają zaburzone funkcje, dzięki czemu nauka staje się łatwiejsza.

Adresaci szkolenia: Nauczyciele przedszkoli, nauczyciele nauczania zintegrowanego, wychowania fizycznego, terapeuci integracji sensorycznej, specjaliści terapii pedagogicznej, pedagodzy specjalni, studenci V roku pedagogiki i psychologii,oraz studiów licencjackich.

Program: 

 1. Objawy i symptomy odruchów pierwotnych
 2. Kryteria diagnostyczne
 3. Przegląd badań nad wpływem nieprawidłowych odruchów pierwotnych i posturalnych na trudności szkolne
 4. Wpływ programu stymulacji oraz wygaszania odruchów na wyniki szkolne
 5. Funkcjonowanie układu przedsionkowego
 6. Omówienie problemów związanych z percepcją słuchową
 7. Testy na równowagę i koordynację
 8. Testy odruchów: TOB, ATOS, STOS, testy na wodzenie wzrokiem oraz percepcję wzrokową
 9. Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem Programu Ćwiczeń Integrujących dla Szkół (zalecany strój niekrępujący ruchów)

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat uprawniający do pracy z grupą.

Miejsce szkolenia: Gdynia ul Podolska 9 /możliwość dojazdu do placówki

Koszt szkolenia: 350zł od osoby

Najbliższy termin: do uzgodnienia telefoniczne

Prowadzący:

 • Mgr Dorota Rudzińska-Friedel – pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta neurorozwoju INPP, trener Programu Ćwiczeń Integrujących dla Szkół (nr licencji LIC III/2012/0037/Poland)
 • Mgr Jolanta Żoga – psycholog kliniczny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta neurorozwoju INPP, trener Programu Ćwiczeń Integrujących dla Szkół (nr licencji LIC III/2012/0027/Poland)

Kontakt i zapisy:

Tel.:  501 393 164  / 502-298-768

e-mail: dorota@plusik-minusik.pl     zogi@inetia.pl

Program „Systemu Treningu Globalnego”

W programie autorka zwraca uwagę na konieczność wyodrębnienia:

 • Mocnych stron dziecka,w oparciu o 8 inteligencji.
 • Styl uczenia się, czyli preferencje sensoryczne.
 • Stopień integracji sensorycznej.
 • Rozwój emocjonalno- społeczny.

Program realizowany jest  w/g określonej autorskiej struktury zajęć.

I część.

To zastosowanie ćwiczeń Ruchu Pedagogicznego, który przygotowuje CUN do pracy intelektualnej, dąży do współdziałania wszystkich systemów zmysłowych ze sobą.

II część.

To karty pracy ucznia, których zadaniem jest rozwój poszczególnych umiejętności szkolnych. Karty realizowane są wg zasady stopniowania trudności, tak, aby uczeń zawsze odniósł sukces w ich realizacji. Karty dostosowane są do indywidualnych potrzeb ucznia. Wszystkie karty do zajęć opracowywane są autorsko i stanowią bazę do konstruowania następnych zadań.

W programie autorka wykorzystuje techniki i formy pracy zaczerpnięte z metod:

 • Metoda Dobrego Startu,
 • Kinezjologia Edukacyjna,
 • 18 Struktur wyrazowych,
 • Sensoryczna Integracja.

Wszystkie karty ćwiczeń z dokładną instrukcją realizacji dla nauczyciela oraz opisem celu oddziaływania danego ćwiczenia. Karty dostosowywane są swoją formą do potrzeb uczniów.

Program „Treningu Globalnego” zawiera zestawy ćwiczeń ruchowych oraz bazę przykładowych zadań do konstruowania indywidualnych kart pracy. Zestawy ćwiczeń ruchowych opracowane są autorsko. Narzędzia diagnostyczne i diagnoza ewaluacji w programach są również skonstruowane autorsko.

Wszystkie materiały przygotowane są przez Plusik Minusik w Gdyni (www.plusik-minusik.plinfo@plusik-minusik.pl)  i chronione są  ustawą z dnia 14 lutego o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

Zagadnienia:

 1. Przyjazna szkoła dla nauczyciela, dla ucznia.
 2. Program pracy nauczyciela terapeuty.
 3. Konstruowanie diagnozy sensomotorycznej.
 4. Trening emocjonalny.
 5. Przygotowanie ucznia do zajęć.
 6. Środki techniczne wspierające edukację.
 7. Aktywności ucznia podejmowane i wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych.
 8. Komunikacja i jej znaczenie w procesie uczenia się- emocje i motywacje(najważniejsze techniki treningu emocjonalnego-konsultacje i rezultaty).
 9. Cechy kart pracy indywidualnej ucznia.
 10. Zasady prowadzenia zajęć edukacyjno- wspomagających.
 11. Style uczenia się- znaczący aspekt doboru techniki uczenia się.
 12. Elementy wspólne metod terapii, rewalidacji, rehabilitacji, nowoczesnych metod edukacji oraz metod rozwijających.
 13. Struktura zajęć Treningu Globalnego- zasady konstruowania zestawów ćwiczeń.

Materiały:

 1. Zestawy ćwiczeń do wykonywania przez Rodziców w warunkach domowych.
 2. Program Stymulacji Systemu Treningu Globalnego na okres 3-4 miesięcy.
 3. Aktywności podejmowane przez ucznia i ich wykorzystanie na zajęciach.
 4. Zabawy Treningu Globalnego.

Zalecenia

 • Diagnoza sensomotoryczna początkowa.
 • Podczas zajęć lekcyjnych nauczyciele powinni realizować zestawy ćwiczeń ruchowych.
 • Każde dziecko powinno mieć swój segregator z kartami pracy indywidualnej tak, aby zawsze realizowało karty ze swojego segregatora.
 • Diagnoza sensomotoryczna końcowa.
 • Analiza wyników diagnozy sensomotorycznej jak również umiejętności szkolnych ucznia.

Formy realizacji.

 • Warsztaty z nauczycielami.
 • Prezentacje, wykłady, filmy video.
 • Szkolenia autorskie.

Korzyści dla ucznia.

Efektywna nauka oparta o ciekawe formy aktywności.

Korzyści dla nauczycieli.

Nowy warsztat pracy znacznie podnoszący efekty nauczania.

Korzyści dla szkoły.

Podnoszenie jakości pracy szkoły.

Programowanie pracy z uczniem o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych

prowadząca: Dorota Rudzińska-Friedel

czas: 30godzin

formy szkolenia: prezentacja, warsztat

kierowany do: nauczycieli i terapeutów 

Cel: zdobycie umiejętności całościowego zaprogramowania pracy z uczniem o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych

Zagadnienia

 1. Integracja warunki dla rozwoju
 2. Potrzeby ucznia
 3. Formy zabezpieczania potrzeb uczniów
 4. Uczeń jako podmiot edukacji – dostosowanie treści kształcenia i form oddziaływania do niepełnosprawności ucznia.
 5. Zasady prowadzenia zajęć z uczniem o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych
 6. Plan pracy nauczyciela terapeuty
 7. Styl uczenia się i rodzaje inteligencji w poszukiwaniu mocnych stron ucznia. Dobór technik nauki ,zapamiętywania do stylu uczenia się.
 8. Potrzeba indywidualizacji edukacji i jej realizacja
 9. Znaczenie równowagi emocjonalnej w rozwoju ucznia .Metody i techniki treningu emocjonalnego.
 10. Przygotowanie ucznia do zajęć  i edukacji.
 11.  Środki dydaktyczne – tworzenie kart pracy.
 12.  Aktywności edukacyjne ucznia wykorzystywane do doskonalenia programowania pracy terapeutycznej
 13.  Struktura zajęć terapeutyczno – edukacyjnych ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Sensoryczna Integracja w praktyce pedagogicznej

Prowadząca: Dorota Rudzińska -Friedel

czas: 25 godzin

formy szkolenia: prezentacja i warsztat

kierowany do: nauczycieli i terapeutów

 Cel:

 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy na temat znaczenia integracji odruchów w procesie edukacji
 2. Zdobycie umiejętności diagnozy potrzeb uczniów
 3. Zdobycie umiejętności doboru ćwiczeń terapii pedagogicznej,spełniających przesłanki integracji sensorycznej
 4. Umiejętność zastosowania wybranych ćwiczeń Integracji Sensorycznej w procesie edukacji

Zagadnienia 

 1. Co to jest Integracja Sensoryczna
 2. Jak integrują się zmysły
 3. Znaczenie rozwoju ruchowego w procesie edukacji
 4. Integracja wybranych odruchów i ich wpływ na proces edukacji
 5. Funkcjonowanie sensomotoryczne a umiejętności szkolne
 6. Profil rozwojowy
 7. Wybrane ćwiczenia Integracji Sensorycznej
 8. Dobór ćwiczeń do wybranych dysfunkcji i deficytów

Koncepcja i metoda Treningu Globalnego w całościowym podejściu do rozwoju ucznia

Prowadząca: Dorota Rudzińska-Friedel

czas: 30 godzin

formy szkolenia: prezentacja, warsztat

kierowany do: nauczycieli i terapeutów

Cel:

 1. Umiejętność diagnozy potrzeb ucznia
 2. Konstruowanie programu
 3. Umiejętność doboru ćwiczeń terapeutycznych do potrzeb uczniów
 4. Umiejętność posługiwania się narzędziami TG
 5. Umiejętność tworzenia indywidualnych kart pracy uczniów

 

Zagadnienia: 

 1. Całościowa diagnoza potrzeb ucznia

a) mocne strony

b) potencjał intelektualny

c) styl uczenia się

d) profil dominacji półkul mózgowych

e) aktywności edukacyjnej

f) funkcjonowanie sensomotorycznego

g) rozwój motoryczny

h) umiejętności szkolne

i) komunikacja

j) rozwój emocjonalno-społeczny

k) integracja odruchów i ich znaczenie w kształtowaniu umiejętności szkolnych

 

2. Zależności pomiędzy czynnikami rozwojowymi i ich wpływ na konstruowanie programu wspierania rozwoju

3. Struktura programu wspierania rozwoju TG

4. Formy realizacji programu TG

5. Trening Globalny

a) trening emocjonalno-społeczny

b) trening komunikacji

c) trening sensomotorycznych

d) trening słuchowy

e) trening wzrokowy

f) trening logicznego myślenia

g)trening twórczego myślenia

h) trening czytania

i) trening pisania,grafomotoryczny

j) trening ortografii

k) trening zapamiętywania

6. Narzędzia Treningu Globalnego

a) konstruowanie indywidualnych zestawów ćwiczeń

b) zeszyty ćwiczeń realizowane jako karty pracy dobierane do potrzeb ,możliwości i aktywności ucznia

c) programy multimedialne Porusz Umysł i Progress

Konstruowanie programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów

Prowadząca: Dorota Rudzińska-Friedel

czas: 30 godzin

formy szkolenia: prezentacja, warsztat

kierowany do: nauczycieli i terapeutów

Cel:

 1. Zdobycie informacji o potrzebach uczniów
 2. Umiejętność konstruowania programu edukacyjno-terapeutycznego

Zagadnienia

 1. Diagnoza potrzeb sensorycznych, motorycznych, komunikacyjnych uczniów
 2. Rodzaje inteligencji,diagnoza stylu uczenia się w diagnozie doboru technik szkolnych dla ucznia o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych
 3. Metody wspomagania rozwoju – przegląd
 4. Struktura programu

Komunikacja wspomagająca i alternatywna w pracy z osobami niepełnosprawnymi

Prowadząca: Dorota Rudzińska-Friedel

czas: 20 godzin

formy szkolenia: prezentacja, warsztat

 Cel

 1. zdobycie informacji o sposobach komunikacji z uczniem bez możliwości komunikacji werbalnej
 2. umiejętność wykorzystania alternatywnej komunikacji,dostosowanej do poziomu aktywności edukacyjnej ucznia

Zagadnienia

 

 1. Wspomagające i alternatywne metody komunikacji – ogólne omówienie.
 2. Systemy komunikacji symbolicznej ze szczególnym uwzględnieniem metod „obrazkowych” – Bliss, PCS, piktogramy – omówienie podstwowych zalet i wad poszczególnych systemów.
 3. Pomoce do komunikacji
 4. niskiej technologii – pokaz i omówienie sposobów konstruowania tablic symboli oraz pomocy edukacyjnych
 5. wysokiej technologii – pokaz wybranych sprzętów, prezentacja filmów i zdjęć z osobami korzystającymi z wybranych komunikatorów (prezentacja) oraz ogólne omówienie podstawowych funkcji przykładowych programów do konstruowania tablic dynamicznych.
 6. Komputerowe wspomaganie komunikacji – omówienie podstawowych ułatwień umożliwiających osobie niepełnosprawnej korzystanie z komputera – ekrany dotykowe, klawiatury specjalistyczne i nakładkowe, myszki dla niepełnosprawnych, oraz komputery przenośne typu palmtop lub umpc.

Wykorzystanie nowoczesnych form i technik dydaktycznych w edukacji i terapii dzieci i młodzieży

Prowadząca: Dorota Rudzińska-Friedel

czas: 15 godzin

formy szkolenia: prezentacja, warsztat

CELE

 1. Zapoznanie nauczycieli z nowoczesnymi technikami edukacyjnymi.
 2. Zapoznanie nauczycieli z zarysem metod nowoczesnej edukacji i ich zastosowaniem.

ZAGADNIENIA

 1. Co to jest narzędzie dydaktyczne.
 2. Formy i techniki wykonywania zadań.
 3. Programy edukacyjne „ Porusz umysł” Progress
 4. TG- całościowe programowanie działań terapeutycznych
 5. Zabawy fundamentalne – zarys
 6. TOC dla edukacji – zarys.
 7. Klucz do uczenia się
 8. Techniki rozwijające – techniki uczenia się

Wspomaganie rozwoju ucznia z MPDz - Trening Globalny

Prowadząca: mgr Dorota Rudzińska – Friedel

Czas: 30g szkolenia stacjonarne, 30 g praktyk indywidualnych z uczniem formy szkolenia: prezentacja warsztat,indywidualna praktyka

kierowany do: studentów III-V rok Pedagogiki

Cele: 

 1. Zapoznanie  z różnorodnymi formami i technikami wykonywania ćwiczeń wspomagających rozwój ucznia.
 2. Zapoznanie  z środkami technicznymi wspierającymi edukację.
 3. Zapoznanie  z informacjami na temat doboru ćwiczeń i technik ich wykonywania do potrzeb i problemów ucznia.
 4. Zapoznanie  z informacjami, w jaki sposób funkcjonowanie sensomotoryczne wpływa na umiejętności szkolne.
 5. Praktyczne umiejętności pracy z uczniem

ZAGADNIENIA

 1. Znaczenie ruchu w sekwencji rozwojowej dziecka
 2. Ćwiczenia ruchowe ( warsztat) z omówieniami celu działania poszczególnych ćwiczeń.
 3. Funkcjonowanie sensomotoryczne, a trudności szkolne.
 4. Diagnoza funkcjonowania – przygotowanie do aktywności szkolnych.
 5. Aktywności edukacyjne podejmowane przez ucznia i cechy kart pracy, zasady ich konstruowania.
 6. Środki techniczne wspierające edukację.
 7. Plan pracy nauczyciela.
 8. Elementy wspólne metod terapii, rewalidacji, rehabilitacji
 9. Struktura zajęć wspierających rozwój ucznia.

10. Przykładowy program Wspomagania rozwoju ucznia 11. Konstruowanie programu TG