Zajęcia programowe – wg TRENINGU GLOBELANEGO

ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA

 

1. Masaż świadomości ciała w staniu.
Cel ćwiczenia:
➢ Koncentracja uwagi
➢ Świadomość ciała i orientacja ciała
➢ Stymulacja czuciowa

 

WSPÓŁPRACA OBU PÓŁKUL

2.Naprzemienne na siedząco z uciskiem do stawów.
Cel ćwiczenia:
➢ Przekroczenie linii środka
➢ Zintegrowanie CUN (pobudzenie czucia
głębokiego priopriocetywnego)
➢ Wyciszenie

3.Ruchy naprzemienne w siedzeniu.
Cel ćwiczenia:
➢ Przekroczenie linii środka
➢ Zintegrowanie CUN (pobudzenie czucia
głębokiego priopriocetywnego)
➢ Koordynacja wzrokowo – ruchowa

 

MASAŻ

 

4.Masaż dłoni i zabawy paluszkowe.
Cel ćwiczenia:
➢ Stymulacja czuciowa
➢ Motoryka mała
➢ Integracja Odruchu Chwytnego
➢ Pobudzenie mowy

5.Koniczyny na plecach.
Cel ćwiczenia:
➢ Zintegrowanie CUN
➢ Przekroczenie linii środka
➢ Relaksacja

 

GRAFOMOTORYKA

 

6.Koniczyna palcami na papierze A-4.
Cel ćwiczenia:
➢ Koncentracja uwagi
➢ Koordynacja półkul mózgowych
➢ Stymulacja dłoni

 

RYTMIZACJA

 

7. Rytmizacja z uderzaniem w kółka.
Cel ćwiczenia:
➢ Koncentracja uwagi słuchowej
➢ Czytanie
➢ Rozkodowywanie informacji (grafika i dźwięk)
➢ Rytmizacja
➢ Spostrzeganie, różnicowanie słuchowe i wzrokowe
➢ Zapamiętywanie wielozmysłowe słuch – wzrok – ruch

 

UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE

 

8. Pokaż cyfry 1-10 wg wzoru.
Cel ćwiczenia:
➢ Orientacja przestrzeni płaszczyzny
➢ Ruch celowy
➢ Spostrzeganie i różnicowanie wzrokowe
➢ Koordynacja wzrokowo – ruchowa
➢ Koncentracja uwagi

9. Pokaż tak szybko jak potrafisz.
Cel ćwiczenia:
➢ Koncentracja uwagi
➢ Ruch celowy
➢ Znajomość kolejności liczb
➢ Koordynacja wzrokowo – ruchowa
➢ Zwiększenie tempa pracy

 

TRENING WZROKOWY

 

10.Taki sam element
Cel ćwiczenia:
➢ Koncentracja uwagi
➢ Spostrzeganie różnicowanie wzrokowe
➢ Ruch celowy
➢ Koordynacja wzrokowo – ruchowa

 

TRENING CZYTANIA

 

11.Wysłuchiwanie, jaki to wyraz – terapeuta mówi słowo sylabami, literami
• od 2 sylabowych do 4 sylabowych…
Cel ćwiczenia:
➢ Analiza i synteza słowna
➢ Analiza i synteza sylabowo – słowna
➢ Analiza i synteza głoskowo – słowna

12.Tablica liter.
Cel ćwiczenia:
➢ Całościowe czytanie
➢ Różnicowanie spostrzeganie wzrokowe
➢ Analiza literowo – wyrazowa
➢ Koncentracja uwagi

 

WIEDZA OGÓLNA

 

13.Wskaż skojarzenia, które kojarzą się z podanym
wyrazem.
Cel ćwiczenia:
➢ Koncentracja uwagi
➢ Myślenie twórcze
➢ Szybkość myślenia i wiązania informacji
➢ Poszerzanie pola widzenia

 

Zgodnie z założeniami Treningu Globalnego uczeń zyskuje wizerunek sportowca, który trenuje swoje mięśnie:

✓konsekwentnie,

✓wytrwale,

✓systematycznie.

 

Uczeń podobnie jak sportowiec często odczuwa:

✓zrezygnowanie,
✓zmęczenie,
✓wyczerpanie,
✓czasami ma wszystkiego dosyć,

Jednak nie rezygnuje z wysiłku. Po trudnych chwilach przychodzi czas na zbieranie plonów swojej pracy, wówczas sportowiec dostrzega jak jego ciało rozwija się.

Podobnie jak sportowiec uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych powinien podchodzić do działań terapeutycznych prowadzonych przez terapeutę – trenera.

Podobnie jak w przypadku sportowca praca umysłowa dziecka jest równie męcząca i wyczerpująca.

Po pewnym czasie dziecko zauważa jak jego umysł oraz umiejętności rozwijają się.

Widzi efekty swojej ciężkiej pracy i pragnie coraz bardziej się rozwijać, osiągać lepsze wyniki.

Trening Globalny dzięki systematyczności oraz konsekwencji jest drogą do odniesienia sukcesu.
Oprócz systematyczności i konsekwencji trening posiada również takie cechy jak:
✓atrakcyjna forma uczenia się
✓różnorodność treści.

Na koniec chciałabym podkreślić, iż Trening Globalny to nie pigułka lub instrukcja obsługi z algorytmem postępowania.

Każde dziecko jest inne i potrzebuje indywidualnych form oraz technik pracy.

Każde dziecko jest indywidualnością, więc potrzebuje rozpoznania potrzeb i problemów, dostosowania wspomagania umożliwiającego dziecku wieloprofilowy rozwój tak, aby stało się osobą, która w pełni korzysta z zasobów swojego potencjału intelektualnego bez względu na to jaki ten potencjał jest.

 

Dziękuję za uwagę.

Opracowała: mgr Dorota Rudzińska-Friedel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *