Trening Globalny jako metoda pracy wspierająca rozwój dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi