Trening Globalny jako koncepcja i metoda wspierania rozwoju osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym