Rola komunikacji z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych