Niepełnosprawność nie musi ograniczać!

Patryk pierwszym uczeniem w Polsce z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, który zdał maturę! Matura 2013

Patryk  spełnił jedno ze swoich największych marzeń… W tym roku zdał maturę! Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że według lekarzy i specjalistów, którzy diagnozowali go 23 lata temu, to miało nigdy się nie zdarzyć. Patryk mówi i wyraża myśli za pomocą ruchu wspomagającego i systemów alternatywnej komunikacji, ale nie posługuje się mową czynną, gdyż ośrodki mowy zostały porażone.

Patryk umie wykonać drobny celowy ruch, ale by nabrał on płynności i precyzji potrzebuje wsparcia drugiej osoby, gdyż mięśnie także są porażone. Patryk widzi i słyszy, mimo, że odbiór bodźców jest zaburzony przez nieprawidłową pracę układu nerwowego. Samozaparcie, walka i upór w dążeniu do celu doprowadziły Patryka do tego ogromnego sukcesu. Ukazały także, że jest się w stanie pokonywać wszelkie niedoskonałości ludzkiego ciała i bariery stawiane przez społeczeństwo.

Patryk zdał egzamin dojrzałości ze wszystkich wymaganych przedmiotów, uzyskując wyniki pozwalające mu na swobodny wybór wymarzonego kierunku studiów.

Ci którzy mają przyjemność go poznać, zazwyczaj są pełni podziwu dla jego zdolności. Niezaprzeczalnie zdobył on wszelkie umiejętności, które posiadają wszyscy uczniowie, przystępujący do matury. Zdawał ten sen sam egzamin, zmierzył się z identycznymi zadaniami.

Podczas swej drogi edukacyjnej spotkał wiele życzliwych mu osób, które nie tylko go wspierały, lecz także pracowały z nim, aby mógł zrealizować swoje marzenia. Wśród tych osób byli rodzice, przyjaciele i nauczyciele. Ich postawa, chęć działania oraz niezwykła charyzma są dowodem na to, że nasza edukacja się rozwija, potrzebna jest tylko obszerna wiedza i niezwykła wiara w to, czego dokonujemy.

Nauczyciele, którzy otaczali Patryka, nie tylko potrafili zaprezentować swój własny warsztat pracy, lecz zmodyfikować go w taki sposób, aby Patryk mógł posiąść określone umiejętności. Choć wydaje się to bardzo prozaiczne, to jednak okazuje się być czymś niezwykłym i bardzo istotnym w procesie edukacji. Szczególne wsparcie w realizacji celu Patryka okazał Dyrektor 1ALO w Gdyni, Pan Leszek Ciesielski, który jest prawdziwym przyjacielem uczniów!

W naszym społeczeństwie żyje wiele dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy zmagają się z podobnymi niedoskonałościami swego ciała i bardzo często są odbierani jedynie przez ich pryzmat. Często mówi się także o tym, że dostosowania edukacyjne i egzaminacyjne są wciąż niewystarczające, aby osoby niepełnosprawne mogły korzystać z różnych możliwości edukacyjnych i osiągać sukcesy na miarę swojego intelektu.  Patryk pokonał wszystkie bariery, które postawiła mu edukacja i społeczeństwo. Osiągnął niewiarygodny sukces. I mimo, że nie zawsze było łatwo, bo bywały chwile gorsze i lepsze, to nigdy się nie poddał – walczył do samego końca. Dzisiaj ktokolwiek dowiaduje się o jego sukcesie, gratuluje mu i nisko się przed nim kłania. My cieszymy się wraz z nim, jego rodziną i najbliższymi.

Zależy nam na tym, aby ta historia uświadomiła pewien paradoks istniejący w edukacji specjalnej. O prawa do edukacji na poziomie normy intelektualnej trzeba było i nadal trzeba walczyć, nauczycieli i kadrę trzeba było, i nadal trzeba, indywidualnie szkolić, a brak dostosowań materiału merytorycznego mimo dużych ograniczeń ruchowych trzeba było, i nadal trzeba, przezwyciężać. To wszystko powinno być gotowe zanim niepełnosprawny człowiek trafi na tor edukacji.

Ten artykuł proszę potraktować jako apel skierowany do tych osób, które do tej chwili… nie wierzyły w swój własny sukces lub możliwości swoich dzieci. Niepełnosprawność, różnego rodzaju dysfunkcje, z którymi czasami się zmagamy, nie stanowią bariery, której nie można pokonać. Trzeba tylko znaleźć siły i sposoby działania, by umożliwić pełne wykorzystanie potencjału bez względu na wszelkie przeciwności.

 

Autorki:  Barbara Wysocka i Monika Domaradzka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *