Dziecko i terapeuta

Dziecko jest podmiotem terapeutycznych działań wspierania rozwoju i jest to truizm, ale jakże często o tym zapominamy.

Zgodnie z zasadą podmiotowości terapeuta musi uczynić wszystko aby jego działania wspierające były efektywne, przyniosły korzyść rozwojową dziecku, uwolniły go od trudności, które napotyka w środowisku szkolnym i społecznym. Żadna znana metoda terapii pedagogicznej nie spełnia potrzeb wszystkich uczniów, dlatego korzystanie w pracy z jednej opracowanej naukowo metody nie przynosi na ogół pożądanych efektów. Jest to oczywiste biorąc pod uwagę fakt, że każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie i ma różne potrzeby i problemy, które w ten rozwój harmonijny im utrudniają.

Dziecko potrzebuje na każdym etapie swojego rozwoju różnych bodźców, form i środków edukacyjnych dostosowanych do swoich potrzeb problemów oraz wieku. Wspomaganie efektywne to takie, które traktuje dziecko jako całości jako podmiot. Wspomaganie rozwoju powinno mieć uporządkowany charakter. Przyczyna problemu musi być dokładnie zdiagnozowana, a system ćwiczeń wspomagających opracowany w taki sposób, aby oddziaływał właśnie bezpośrednio na tą przyczynę. Czytaj dalej

Zasady przeprowadzania badań psychologiczno – pedagogicznych z dziećmi o specjalnych potrzebach komunikacyjnych.

Dziecko w czasie badania jest w sytuacji egzaminacyjnej i aby mogło wykazać się swoją wiedzą musi mieć spełnione następujące warunki:

 1. Poczucie bezpieczeństwa,
 2. Dostosowane formy oraz narzędzia pracy i komunikacji,
 3. Posiadać odpowiednie do funkcjonowania sensomotorycznego konstrukcje zdań.

Zadanie postawione przed dzieckiem musi być możliwe ruchowo i sensorycznie do zrealizowania. Wiąże się z tym odpowiedni do poziomu dysfunkcji manualnej i wzrokowej, układ kart do zrealizowania zadania oraz ruch wspomagany, który jest podstawą wskazywania odpowiedzi, i do którego prowadzenia osoba wspierająca musi być odpowiednio przeszkolona i przygotowana oraz zaznajomiona z zasadami posługiwania się tym ruchem. Czytaj dalej

Ujęcie profesjonalizmu w kontekście nauczyciela

W dzisiejszych czasach dyrektorzy szkół zabiegają o to, aby osoby pracujące w ich placówce czyli głównie nauczyciele, byli profesjonalistami. Nauczyciel odgrywa ważną rolę i ma znaczący wpływ na kształtowania oblicza młodych, potem całej dojrzałej społeczności.

Czytaj dalej

ZAPRASZAMY NA KURS – Sposoby komunikowania się z uczniem z MPDz,

Zapraszamy na kurs doskonalący

Sposoby komunikowania się z uczniem z MPDz,

sposoby sprawdzania kompetencji intelektualnych”

  TEMATYKA:

 1. Zasady komunikacji – porozumiewanie się.
 2. Komunikacja a realizacja potrzeb ucznia oraz zachowania i emocje. Trening emocjonalny.
 3. Ruch wspomagany i jego znaczenie w edukacji i komunikacji.
 4. Ćwiczenia rozwijające a komunikacja ucznia z zaburzeniami werbalnymi oraz z niepełnosprawnością ruchową.
 5. Umiejętności szkolne a funkcjonowanie sensomotoryczne.
 6. Rodzaje ćwiczeń i testów sprawdzających umiejętności szkolne ucznia z MPDz. na każdym etapie rozwoju.

Obraz terapeuty i dziecka w Terapi Globalnej

 1. Lubi dzieci i prace z nimi
 2. Patrzy na dzieci w pozytywny sposób
 3. Wspiera wszystkie zadania
 4. Staje się współwykonawcą
 5. Uczestniczy czynnie w każdej czynności którą wykonuje dziecko
 6. „Manipuluje” wykonywaniem ćwiczenia w taki sposób, aby przyniosło ono w oczach dziecka sukces

Czytaj dalej