Trening czytania ze zrozumieniem i rozumienie tekstu czytanego

Trening czytania ze zrozumieniem i rozumienie tekstu czytanego

30.00 

Opis

Uznałam za istotne opracowanie całościowego treningu w zakresie czytania i rozumienia tekstu. Jest to umiejętność, która bezpośrednio przekłada się na umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce.

Tempo wykonania poszczególnych punktów treningu jest uzależnione od potrzeb ucznia oraz od systematycznej realizacji zadań.

Teksty opracowuje nauczyciel dostosowując je do wieku ucznia, jego zainteresowań i predyspozycji. Im większa różnorodność w tym zakresie, tym efekt pracy z uczniem szybszy, ze względu na wysoki stopień motywacji ucznia.

Opracowanie autorskie mgr Dorota Rudzińska-Friedel, Plusik-Minusik