Takie same pola

Takie same pola

19.90 

Etapy: 4

Cel :
spostrzeganie różnicowanie wzrokowe
koncentracja uwagi
koordynacja wzrokowo ruchowa