Słuchaj i wybieraj

Słuchaj i wybieraj

19.90 

Opis

Liczba etapów: 3
Liczba kart: 45

Dziecko ma przed sobą sekwencję elementów. Nauczyciel mówi sekwencję a dziecko
patrzy na wzory i wybiera sekwencje, którą słyszy Pod elementy można „ podstawić
dźwięk ”
CO ROBI NAUCZYCIEL: Mówi sekwencje elementów i pokazuje wzór. Wspomaga
wykonanie zadania poprzez swoją obecność i ewentualną dyskretną pomoc, tak aby uczeń
miał poczucie że wykonał zadanie i odniósł sukces.
CO ROBI UCZEŃ: Wskazuje sekwencje elementów, którą słyszy.

Cel ćwiczenia:

  • koncentracja uwagi
  • koordynacja słuchowo-wzrokowa
  • rytmizacja
  • odkodowywanie
  • czytanie