Podziel wyrazy według sylab

Podziel wyrazy według sylab

19.90