Pisz i znajduj

Pisz i znajduj

19.90 

Opis

Liczba etapów: 3
Liczba kart: 90

Cel ćwiczenia:

  • koncentracja uwagi
  • koordynacja wzrokowo-ruchowa
  • grafomotoryka
  • spostrzeganie i różnicowanie
  • analiza i synteza głoskowo-literowa
  • znaczenie wyrazów