Klucze alfabetyczne i matematyczne

Klucze alfabetyczne i matematyczne

39.90 

Opis

Klucz alfabetyczny:
Liczba etapów: 3
Liczba kart: 90

Klucz matematyczny:
Liczba etapów: 4
Liczba kart: 120

Cel ćwiczenia:

  • koncentracja uwagi
  • koordynacja
  • spostrzeganie różnicowanie wzrokowe
  • symbolizacja
  • zachowywanie informacji
  • zakodowanie informacji
  • odkodowywanie informacji
  • myślenie twórcze