Ćwiczenie naprzemienne na czworakach szacowanie

Ćwiczenie naprzemienne na czworakach szacowanie

29.00 

Zadaniem dziecka jest policzyć, ile jest elementów na planszy, ile jest elementów zadanych. Ruch naprzemienny na czworakach z liczeniem elementów na planszy. Plansza może być na ścianie lub na podłodze, daleko lub blisko. Liczą same oczy.

Cele ćwiczenia:

– koncentracja uwagi
– przetwarzanie przestrzenno – wzrokowe
– koordynacja
– czytanie i pisanie