„Progres” i „Porusz Umysł”.

i-progres-komputerowy-program-wspierajacy-rozwoj   Program_Edukacyjny_Progres_PC_Avalon-9e43c99b   porusz-umysl
Program PORUSZ UMYSŁ narodził się z wiedzy, doświadczeń w pracy i obserwacji rozwoju dzieci. Jest to program komputerowy wspomagający rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży. Kierowany jest do wszystkich w celu podniesienia umiejętności szkolnych, zapobiegania deficytom, osiągania sukcesów, podnoszenia motywacji do zdobywania wiedzy w sposób szybki i trwały. Ćwiczenia i zadania są formą treningu, który wydobywa potencjał intelektualny dziecka i rozwija go wszechstronnie.

Użytkownicy:

 • dzieci dotknięte problemem dysleksji
 • dzieci z dezintegracją sensoryczną – brak współdziałania wszystkich systemów zmysłowych (to powoduje trudności szkolne, deficyty, frustracje, brak równowagi emocjonalnej, brak motywacji do nauki)
 • dzieci nadpobudliwe psychoruchowo
 • dzieci niepełnosprawne ruchowo
 • dzieci zdolne, mogą dzięki programowi PORUSZ UMYSŁ przyspieszyć tempo nauki
 • dorośli uczący się, również rozwijają dzięki programowi swoje umiejętności w zakresie szybszego uczenia się, logicznego myślenia, trwałych procesów pamięci.

Terapia i trening

Do opracowania programu wykorzystano techniki pracy terapeutycznej z metod:

 • sensorycznej integracji
 • kinezjologii edykacyjnej P. Dennisona
 • metody dobrego staru
 • metody 18 struktur wyrazowych

Realizacja ćwiczeń w programie PORUSZ UMYSŁ to trening zmysłowy, logicznego myślenia, pamięci i słowotwórczy. Zadania wpływają na:

 • koncentrację uwagi
 • koordynację wzrokowo – ruchowo – słuchową
 • spostrzegawczość
 • różnicowanie
 • analizę i syntezę wzrokowo – słuchową
 • procesy logicznego myślenia
 • szybkość reakcji na bodźce
 • procesy pamięci
 • czytanie, pisanie
 • liczenia – myślenie matematyczne
 • kształtowanie wyobraźni
 • procesy słowotwórcze
 • rozumienie słyszanego tekstu
 • rozumienie czytanego samodzielnie tekstu

Pobudzanie motywacji

Pełna wersja programu komputerowego PORUSZ UMYSŁ jest podzielona w realicaji na grupy wiekowe oraz wersję NAUKA i ZABAWA. Wszystkie ćwiczenia wykonywane są na trzech lub czterech poziomach zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Przez stosowanie programu PORUSZ UMYSŁ pobudzamy motywację do pracy nad sobą przez:

 • używanie sprzętu komputerowego
 • prowadzenie zajęć integrujących grupę dzieci z różnymi deficytami
 • dążenie do wyrównywania szans – dla wszystkich dzieci
 • prowadzenie zajęć indywidualnych terapii pedagogicznej w wersji NAUKA

Program realizowany w wersji NAUKA z rodzicami integruje wewnątrzrodzinne relacje (rodzice doświadczają tego samego co dzieci, biorą czynny udział w życiu dzieci). Dzieci samodzielnie obsługując program w wersji ZABAWA wracają do ćwiczeń, które lubią lub które chcą „potrenować”.

Program PORUSZ UMYSŁ był prezentowany na konferencji MULTIMEDIA W EDUK ACJI w Gdyni, oraz na XVIII konferencji INFORMATYKA W SZKOLE w Toruniu. Prezentowane ćwiczenia spotkały się z dużym zainteresowaniem obecnych tam nauczycieli.

Zachęcamy pedagogów, nauczycieli, terapeutów do skorzystania w swojej pracy pedagogicznej z programu rozwijającego PORUSZ UMYSŁ. Dzięki tej wyjątkowej pomocy dydaktycznej UŻYTKOWNICY będą osiągali sukcesy w nauce i pokonają dotychczasowe problemy, zaś nauczyciele znajdą wiele propozycji inspirujących do dalszej pracy.

 

Twórcą strony terapeutycznej programu PORUSZ UMYSŁ jest mgr Dorota Rudzińska-Friedel pedagog, terapeuta, nauczyciel akademicki

Przejdź do strony umożliwiającej zakup programów.