Szkolenia

Wspierając rozwój dziecka, nasz Instytut Wsparcia Rozwoju oferuje nie tylko terapie integracji sensorycznej, różnego rodzaju ćwiczenia i terapie wspomagające rozwój dzieci, ale także profesjonalne szkolenia dla rodziców dzieci z zaburzeniami odbioru bodźców i interpretacji informacji zmysłowej. Oferujemy też specjalistyczne szkolenia dla terapeutów, nauczycieli, pedagogów oraz studentów pedagogiki.

Profesjonalne szkolenia dla pedagogów

Wspierając rozwój dziecka, nasz Instytut Wsparcia Rozwoju oferuje nie tylko terapię integracji sensorycznej, różnego rodzaju ćwiczenia i terapie wspomagające rozwój dzieci, ale także szkolenia. Serdecznie zapraszamy trenerów, pedagogów i terapeutów na profesjonalne szkolenia z terapii SI w Gdyni. Uczymy od podstaw, jak leczyć zaburzenia zachowania u dzieci, przeprowadzać terapie sensoryczne i terapie pedagogiczne.

Czym są zaburzenia integracji sensorycznej?

Na realizowanych szkoleniach dokładnie tłumaczymy czym są zaburzenia integracji sensorycznej oraz ich objawy u dzieci, którymi mogą być:

  • Utrudniona koncentracja i rozkojarzenie;
  • Nadpobudliwość ruchowa i zaburzenia zachowania;
  • Trudności z zapamiętywaniem i nabywaniem nowych, prymarnych umiejętności, takich jak jazda na rowerze, rzucanie i łapanie piłki itp.;
  • Trudności w przeżuwaniu pokarmów stałych i wymaganie ich rozdrabniania;
  • Trudności w koordynacji ruchowej oraz zachowaniu pionowej postawy ciała;
  • Agresja wobec dorosłych i rówieśników, brak panowania nad emocjami i przesadne reakcje;
  • Opieszałość lub nieumiejętność wykonywania samodzielnych czynności, takich jak ubieranie, jedzenie itp.;
  • Problemy w relacjach interpersonalnych z innymi dziećmi.

Na czym polegają szkolenia?

Wszystkie te objawy mogą, choć nie muszą, sugerować nieprawidłowości w rozwoju mózgu, prowadząc do zaburzonej integracji sensorycznej. Na prowadzonych przez nas szkoleniach, omawiane są rodzaju ćwiczenia i zabawy, które pobudzają mózg dziecka do pracy. Dzięki naszej pomocy, można nabyć wiedzę nie tylko na temat terapii integracji sensorycznej dla dzieci, ale także poznać szczegóły jej przeprowadzania. Opowiadamy też, jak radzić sobie z zaburzeniami zachowania u dzieci, a także przedstawimy szereg ćwiczeń na koncentrację u dzieci, ćwiczeń pomagających leczyć dysleksję i dysortografię, niwelujących wady wymowy i wiele innych. Serdecznie zapraszamy do naszego Instytutu Wsparcia Rozwoju w Gdyni.