Integracja Sensoryczna

RUCH JEST DLA CIAŁA TRENINGIEM MIĘŚNI – UTRZYMANIEM CIAŁA W DOBREJ KONDYCJI.
RUCH PEDAGOGICZNY JEST DLA UMYSŁU TRENINGIEM UTRZYMUJĄCYM INTELEKT W DOBREJ KONDYCJI.

Poprzez ruch nasz mózg od urodzenia zdobywa nowe umiejętności ruchowe i intelektualne.  Dzięki ruchowi rozwijają się wszystkie umiejętności człowieka potrzebne do procesu nauki. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole to dziecko w odpowiednim wieku o zintegrowanych systemach zmysłowych, które posiada odpowiednią sprawność motoryczną i może nabywać umiejętności fizyczno – myślowe w szkole.

Dziecko po urodzeniu posiada pewne odruchy – zachowania nieświadome, które świadczą o prawidłowym przewodzeniu nerwowym i połączeniu nerwów z mózgiem. Jeśli odruchy niemowlęcia są nieprawidłowe, należy natychmiast rozpocząć proces leczniczy – rehabilitację ruchową, czyli leczenie ruchem. Odruchy integrują się i przeradzają w zachowania ruchowe, każdy odruch ma swój czas występowania i integrowania się z innym. Jest to ustalone czasem rozwojowym.

Czytaj dalej