Dorota Rudzinska – Friedel

unnamed

  email: dorota@plusik-minusik.pl

  tel: 501393164

 

 

 

 

 

 

WYKSZTAŁCENIE

1991 – 1996: Uniwersytet Gdański, Pedagogika Specjalna (Oligofrenopedagogika), tytuł magistra

 

WYKSZTAŁCENIE DODATKOWE

1997: Metoda Alternatywnej Komunikacji Bliss.

1997: Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne.

1997: Metoda Dobrego Startu.

1997: Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona.

2000: „Sensoryczna Integracja”.

2000: Uzyskanie certyfikatu uprawniającego do wykonywania „Testów Kalifornijskich”.

2000: Edukacja przez Zabawę.

2001: Kurs wprowadzający do metody Wideo treningu Komunikacji.

2001: Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Terapii Pedagogicznej.

2001: Kurs wprowadzający do metody Wideo treningu Komunikacji.

2003: Kurs doskonalący „Profilaktyka patologii wśród dzieci i młodzieży”.

2003: Kurs doskonalący: „Projektowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych-z uczniem uzdolnionym.

2005: Warsztat metodyczny Sensorycznej Integracji pod kierunkiem V. Mass.

2005: Kurs doskonalący ”Praktyczne zagadnienia dotyczące pracy z osobą niepełnosprawną: dzieckiem i dorosłym w ramach cyklu ROZWÓJ I TERAPIA.

2006: Kurs nowoczesnych metod edukacji „Teoria ograniczeń dla edukacji TOC.

2009: Kurs kwalifikacyjny Wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem.

2011: Międzynarodowy kurs Integracji Odruchów Neurologicznych-Terapeuta neurorozwoju.

2011: Trener neurorozwoju –prowadzenie szkoleń dla nauczycieli.

2011: Terapeuta Bilateralnej Integracji.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

1997- obecnie:

 • nauczyciel-terapeuta w Zespole Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni.
 • Organizowanie: formy doskonalących , szkoleń, seminariów i praktyki terapeutyczne dla nauczycieli, terapeutów i studentów.

1998- obecnie:

 • Właściciel Instytutu Wspierania Rozwoju Plusik-Minusik
 • opracowywanie i wdrażanie programów wspierania rozwoju dzieci i młodzieży.

 

OSIĄGNIĘCIA W PRACY ZAWODOWEJ

 1. Opracowanie autorskiej koncepcji i metody wspierania rozwoju Trening Globalny
 2. Opracowanie narzędzi wspierania rozwoju:
  1. Program komputerowy Porusz Umysł.
  2. Program komputerowy Progres.
 3. Zeszyty ćwiczeń wielosensorycznych.