Pilotażowy program dla szkół i przedszkoli

Prowadzimy programy sensomotoryczne oparte na koncepcji i metodzie Treningu Globalnego w wybranych placówkach szkolnych i przedszkolnych.

Sposób realizacji programu pilotażowego Treningu Globalnego

  • Procedury

    – Diagnoza sensomotoryczna

    – Diagnoza optometryczna

    – Zajęcia grupowe oraz indywidualne

  • Cele programu:

Korzyści dla szkoły:

Uczeń pracuje szybciej oraz efektywniej

Uczeń posiada umiejętności szkole

Uczeń jest kreatywny oraz dobrze zapamiętuje czyli uczy się szybko, łatwo i przyjemnie

Praca nauczyciela staje się bardziej efektywna, przyspiesza to realizcję podstawy programowej

Korzyści dla ucznia:

Każdy uczeń powinien mieć szanse oraz podłoże, aby w pełni wykorzystywać swój potencjał intelektualny, który poprzez problemy sensomotoryczne może być nie do końca wykorzystywany. Jeśli dziecko ma problem na przykład z emocjami, zachowaniem czy umiejętnościami szkolnymi takim jak: czytanie, pisanie, liczenie oraz zapamiętywanie nigdy nie będzie w pełni wykorzystywać swojego potencjału intelektualnego. Dziecko, które nie ma takich problemów rozwija się całkowicie, kreatywnie i dzięki temu ma szanse w pełni rozwijać swój potencjał intelektualny.