Rozwój

 

Do tej olimpiady człowiek przygotowuje się od momentu przyjścia na świat i poprzez proces rozwojowo-poznawczy i integracyjno-zmysłowy, logiczno-pamięciowy zbiera informacje, przetwarza je, korzysta z nich. W tym procesie powoli rodzi się „dojrzałość szkolna”, czyli czas, w którym dziecko jest przygotowane do podjęcia nauki w szkole. Żeby nastąpiła dojrzałość szkolna – dziecko musi mieć zintegrowane wszystkie systemy zmysłowe, co w sposób naturalny następuje od 5. do 9. roku życia. Trzeba więc wspomagać proces integracji zmysłowej u młodego człowieka, aby w wieku 6 lat, bez względu na indywidualne preferencje integracji zmysłowej, był w pełni przygotowany do nauki i mógł odnosić sukcesy, aby nauka była przyjemnością.

W jaki sposób integrować u dziecka systemy zmysłowe, aby proces nadal przebiegał w sposób jak najbardziej naturalny? Jeżeli u 4- czy 3-latka będziemy stosować formy terapeutyczne, naruszamy rozwój emocjonalno-społeczny dziecka i nie odmieniamy zaplanowanego celu. Należy zacząć od rozpoznania potrzeb małego dziecka od rodzica, który jest w bezpośrednim, ciągłym kontakcie ze swoim dzieckiem i to rodzic bezustannie poza swoją świadomością jest terapeutą własnej pociechy – wpływa wszechstronnie na jego rozwój. To dziecko i rodziców łączy relacja, na podstawie której rozpoznane potrzeby muszą być zaspokajane.

Forma wzajemnego zaspokajania potrzeb może być celowym działaniem rozwijającym, które rodzic może dać swojemu dziecku jako najlepszy prezent.

Ten czas, kiedy rodzic jest z dzieckiem w domu od jego narodzin do 5. roku życia, jest czasem najcenniejszym rozwojowo dla dziecka.

Zabawy fundamentalne – rozwijające od podstaw, wpływające na integrację sensoryczną – to nazwa, którą każdy rodzic, opiekun powinien się zainteresować, a przedszkola i żłobki również powinny odnieść się do tej nazwy szczególnie ciepło. Dlaczego?

Ponieważ zabawy fundamentalne to gotowy pakiet zabaw rozwijających z bogactwem oddziaływań, technik, tematyk w zależności od nastroju, pogody i kondycji wszystkich uczestników. Poszczególne aktywności skonstruowane są w oparciu o rozwój sensoryczny dziecka i prowadzą w sposób prosty do realizacji celu sensorycznej integracji. Karty z zabawami posiadają szczegółowe instrukcje z informacją o tym, na rozwój jakiej inteligencji zabawa oddziałuje i jakie przyniesie profity po zrealizowaniu jej w odniesieniu do umiejętności szkolnych.

Dlatego zabawy mogą i powinny być realizowane jako twórcza, rozwijająca zabawa w rodzinnym domu z rodzicami i rodzeństwem od momentu narodzenia dziecka, chwili, kiedy naprawdę zaczyna się proces wychowania i edukacji dziecka. W późniejszym czasie twórcze zabawy fundamentalne powinny być przeniesione z gruntu rodzinnego do przedszkola, które bierze w tym czasie główną odpowiedzialność za przygotowanie dziecka do realizowania obowiązku szkolnego. Przedszkole, w którym wdrożone do codziennych aktywności będą pakiety zabaw fundamentalnych, będą swoim poziomem merytorycznym przewyższać placówki, które zrezygnują z wprowadzania zabaw fundamentalnych.

Zabawy fundamentalne realizują potrzeby dziecka takie jak:

  • zabawa, twórcza aktywność, sprawstwo i kompetencja
  • poznanie, obserwacja, zapamiętywanie informacji i korzystanie z nich
  • bycie z rodzicem, tworzenie więzi
  • harmonia rozwoju emocjonalnego, poczucie bezpieczeństwa
  • potrzeba posiadania autorytetu i odnoszenia się do niego
  • potrzeba rozwoju społecznego, bycia z rówieśnikami
  • potrzeba rozwoju sensorycznego, czyli współdziałania wszystkich systemów zmysłowych potrzebna do poznawania zjawisk, wyciągania wniosków, zdobywania następnych umiejętności.

Rodzic ma jedną zasadniczą potrzebę – wiedzieć, że jego dziecko rozwija się w sposób zapewniający mu w przyszłości dobrą naukę i sukces życiowy.